Social Return, de Participatiewet en de inclusieve samenleving

“Social Return. Officieel is dat het beleid dat bedoeld is om een bijdrage te leveren aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Overheidsorganisaties stellen bij inkoop van diensten of producten op dit vlak steeds vaker eisen aan de leveranciers. Best mooi, nietwaar?

Op Spoorzicht dragen we daaraan bij met de BIZ.

Door inderdaad samen te werken met “cliënten” van Ons Tweede Thuis die vol enthousiasme het oud papier en lege batterijen ophalen. Of meehelpen met het bijhouden van het groen.

Het is geweldig om dan samen te vieren dat het kan en lukt, maar ook samen te leren over wat er nodig is. Want het is niet altijd appeltje-eitje. De gebruiksaanwijzing voor een goede samenwerking is op zijn tijd best ingewikkeld. Dan heb je samen wat uit te zoeken, met of zonder hulp van een jobcoach. Leerzaam! En vaak ook inspirerend.
Want hebben we allemaal niet af-en-toe even wat extra inzicht gebruiksaanwijzing van die ander nodig?”

Annemarie Zuidweg
Regiomanager bij Ons Tweede Thuis – Luzernestraat

Locatiemanager Irene Wolterbeek en begeleider Monique Slotemaker zijn benaderd door Ton Sels van het BIZ-platform. Bedrijventerrein Spoorzicht is één van de drie landelijke pilotprojecten om te zien of het BIZ-plan in de praktijk ook echt werkt.

Ton  ziet een belangrijke rol voor dag- en werkcentrum Spoorzicht in deze pilot. Zo is er op het bedrijventerrein behoefte aan gezamenlijke recycling, een lunchroom, vergaderruimtes, douches voor fietsers en meer groen, bijvoorbeeld om lekker even te wandelen in de pauze. Dat zijn nou net activiteiten die goed kunnen aansluiten bij het dag- en werkcentrum.

Komend jaar staat onder andere de start van een lunchroom op het programma. “Echt een goed idee,” zeggen Irene en Monique. “Onze cliënten kunnen bijvoorbeeld veel voorbereidend werk doen voor de lunch. Omdat het in de buurt is kunnen zij makkelijk heen en weer lopen of fietsen.  Ook de plannen voor het onderhoud van groenvoorziening en recycle-activiteiten zijn koren op onze molen. Goed om te weten dat het meerjarenplannen zijn. Zo hebben we de tijd om deze activiteiten samen met onze cliënten en de andere bedrijven te ontwikkelen. We gaan daarbij onder meer de samenwerking aan met andere organisaties uit de Haarlemmermeer.“

Vragen

Voor vragen of het melden van hinder en
overlast kunt u terecht bij Henriet van den Berg:
0252621182 | info@bizopspoorzicht.nl